Karakter bürünmek

Bir Performans çerçevesi içerisinde, daha önce her biri farklı meslek ve sosyal sınıflari temsil eden kadınlardan topladığım elbiseleri üst üste giyiniyorum. Bu kat kat üst üste giyilen elbiseler belli bir kalınlık olusturuyorlar, kalın katmanlı bir elbise oluyorlar; bir sürü bedenin bir bedene dönüşmesi gibi. Üzerime her bir elbiseyi deneyip giyindikten sonra, bir defada hepsini birden çıkartmaya çalışıyorum ve iç içe geçmis elbiseleri üzerimden çıkarttığımda, oluşturdukları hacim ve dolgunlukla üç boyutlu bir objeye dönüşen Elbiseler ben içinde olmadan da beni ve daha önce onları giyinen Kadınları mekandaki varlıkları ile, izleyeciye taşıyıp temsil ediyorlar..

Bu elbiseleri, Performansı yaptığım şehrin farklı yerlerini dolaşarak orada karşılaştığım farklı nasyon ve kültürlere ait farklı sosyal kimliklere sahip Kadınlardan, günlük kullandıkları elbiselerinden birini isteyerek bir araya getiriyorum. Bir gönüllülük içerisinde Elbiselerini bana veren kadınların herbirinden kücük bir metin yazmalarını talep ediyorum, içerik ve şekil açısından bir sınırlılıgı olmayan bu metinleri performans ve Instalasyon mekanına taşıyorum.

Bu kadınları kullanmış oldukları kıyafetleriyle sergi ve performans ortamina taşıdığım gibi, performansın çerçevesi içerisinde kendi yazıları ile de aktif olmaları için bir zemin sunuyorum. Performans bittiğinde bir araya gelerek, birbirinden ayrılmayacak şekilde bir bütün oluşturan kıyafetlerle temsil edilen kadınlar yazılarıyla birbirlerinden ayrışarak birey olarak varlıklarını daha güçlü bir şekılde vurgulayarak izleyici ile bir araya geliyorlar.

Kassel, Berlin ve Brezilyanın Motes Claros şehrinde yaptiğim bu Performans” karakter bürünmek” her şehrin Kültürüne ve sosyal dinamiklerine göre değişiyor.